Rodinná společnost
s tradicí od roku 1997

Reality, odkup nemovitostí a stavební činnost.

Služby

 • Realitní kancelář

  Jsme oba právníci a právo umíme. Poskytujeme kompletní servis při prodeji, nákupu a pronájmu rezidenčních a komerčních realit v lokalitách Brna, Ostravy i celé ČR. Přes naši advokátní kancelář zprostředkujeme obchod jednoduše a bezpečně.

 • Odkup Vaší nemovitostí

  Nevyužité byty a domy nemusí ležet ladem. Takové nemovitosti rádi odkoupíme, citlivě opravíme a mohou dál sloužit nadcházejícím generacím.

  Obstaráváme veškeré formality, poplatky a náklady. Nemusíte se o nic starat. Právní a realitní servis zajistíme. Kupní cenu vyplácíme přes advokátní úschovu. Pořádek dělá přátele.

 • Stavební činnost

  Stavíme na svém. Díky tomu si ohlídáme citlivý přístup k původní architektuře i stavbě samotné.

  Pracujeme s pracovníky podle potřeby a to jak s vlastními zaměstnanci, tak externími kvalifikovanými pracovníky. Naše technické zázemí umožňuje dobrou organizaci při zajištění komplexních dodávek nemovitostí.

  O nás

  Společnost SKC INVEST s.r.o. byla založena v roce 1997 jako společnost stavební. Za první etapu své existence úspěšně postavila nespočet inženýrských a občanských staveb, administrativních budov, logistických hal a rodinných domů.

  V roce 2020 otěže vedení společnosti SKC INVEST s.r.o. převzala nastupující generace. Centrum zájmu se přesunulo do Jihomoravského kraje a rozšířil se okruh služeb o realitní činnost.

  1997

  založení společnosti

  509

  úspěšných projektů

  2

  generace

  100%

  rodinná společnost

  Napište nám

  Sídlo firmy

  Vedení společnosti

  • Reality a stavební činnost

  • Kateřina Císařová
  • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

  • Investice a právo

  • Karel Císař

  • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

  Podmínky použití

  Společnost SKC INVEST s.r.o. je majitelem, pořizovatelem a provozovatelem serveru www.skc.cz s adresou domovské stránky www.skc.cz a je v souladu s právními předpisy České republiky oprávněna k jejich šíření. Používáním serveru www.skc.cz prohlašujete, že jste porozuměli a souhlasíte s těmito podmínkami používání. www.skc.cz si vyhrazuje právo tyto podmínky kdykoliv změnit či aktualizovat a proto doporučujeme, abyste si při každé návštěvě ověřili, že s jejich zněním souhlasíte. Společnost www.skc.cz může kdykoliv změnit obsah i způsob fungování serveru www.skc.cz a omezit jeho dostupnost (ať už jako celku nebo vybraných součástí) všem návštěvníkům obecně i jednotlivě vybraným uživatelům.

  Server www.skc.cz využívá cookies k ukládání informací na váš počítač, aby zvýšil funkčnost svých internetových stránek a zdokonalil jejich vlastnosti. Všechny cookies na našich stránkách můžete vymazat či zablokovat, ale některé části internetových stránek v takovém případě přestanou být funkční. Váš následný pohyb na stránkách je brán jako souhlas s užíváním cookies pro tento www server.

  VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI A ZÁRUK

  • Každý uživatel vstupuje na server www.skc.cz a používá jej na vlastní riziko. www.skc.cz neodpovídá za správnost, úplnost a aktuálnost obsahu serveru www.skc.cz.
  • Společnost SKC INVEST s.r.o. neodpovídá za jakékoliv škody, ať už přímé nebo nepřímé, vzniklé v souvislosti s užíváním serveru www.skc.cz, ani za škody vzniklé z důvodu částečné či úplné nefunkčnosti serveru www.skc.cz.
  • Společnost SKC INVEST s.r.o. neodpovídá ani neručí za pravdivost, obsah ani formu reklamy, uveřejněné na serveru www.skc.cz a neručí ani za závazky osob, jejichž nabídky jsou ve formě reklamy zveřejněny na serveru www.skc.cz.

  Šíření obsahu serveru www.skc.cz

  Obsah serveru www.skc.cz a jednotlivé nástroje, jež tvoří součást serveru www.skc.cz, nesmí třetí strana bez předchozí písemné dohody využívat pro svou výdělečnou činnost či je nabízet svým klientům jako své vlastní. Dále je zakázáno zpracovávat, upravovat a zasahovat do obsahu serveru www.skc.cz.

  Máte oprávnění používat dokumenty z tohoto serveru za předpokladu, že:

  • všechny kopie budou zahrnovat níže uvedenou doložku o autorských právech
  • použití těchto dokumentů ze serveru www.skc.cz je určeno pouze pro informativní, nekomerční nebo osobní účely a tyto dokumenty nebudou zkopírovány ani vystaveny v žádném síťovém počítači ani vysílány v žádném druhu média
  • dokumenty nebudou žádným způsobem upravovány. Použití za jiným účelem je trestné podle občanského nebo trestního práva.

  PŮVOD INFORMACÍ

  Server www.skc.cz obsahuje fakta, analýzy, názory a doporučení jednotlivců a organizací, které odpovědní pracovníci společnosti www.skc.cz považují pro uživatele serveru za zajímavé. Veškeré informace na stránkách www.skc.cz musí proto být vztahovány k okamžiku jejich prvotního zveřejnění. Vzhledem k rizikům, která s sebou elektronická distribuce informací nese, může při přenosu informací dojít ke zpoždění, nepřesnosti či změně obsahu, za kterou www.skc.cz nezodpovídá.

  Společnost www.skc.cz a její dodavatelé se zříkají všech záruk a podmínek týkajících se informací včetně všech předpokládaných záruk nebo podmínek vztahujících se k obchodovatelnosti, vhodnosti pro určitý účel, vlastnických práv a neporušení smlouvy. Společnost Kontakt SKC INVEST s.r.o. není v žádném případě odpovědná za žádné škody, tudíž ani za škody vzniklé následkem ztráty použitelnosti, dat nebo zisku.

  Použití registračních informací:

  • Registrace vyžaduje zadání některých důležitých údajů z hlediska další komunikace se zákazníkem.
  • Veškeré údaje, které uživatel během své registrace poskytne, jsou uloženy na zabezpečeném serveru.
  • Poskytnuté údaje jsou určeny pouze pro odpovědné pracovníky společnosti www.skc.cz a nebudou poskytnuty třetím osobám.
  • Server www.skc.cz a jeho provozovatel, společnost www.skc.cz, si vyhrazují právo použít e-mailové adresy zákazníků k zasílání informací o novinkách a nových službách serveru www.skc.cz. Každý registrovaný uživatel má právo zasílání těchto zpráv ze strany serveru www.skc.cz kdykoliv zakázat, a to buď již při prvotní registraci či odpovědí na kteroukoliv ze zaslaných zpráv.
  • Společnost www.skc.cz učiní vše, co je v jejích silách, aby ochránila data uživatelů serveru www.skc.cz před zneužitím a nebude je poskytovat třetím osobám. Tento závazek se nevztahuje na údaje, které může požadovat Policie České republiky či jiné státní orgány podle platných právních předpisů.

  Rozšíření požadovaných informací:

  • V případě soutěží, kvízů či podobných aktivit může server www.skc.cz po účastnících takové akce požadovat i další osobní údaje, které jsou podle platných právních předpisů potřeba pro ověření totožnosti osoby, účastnící se dané akce, nebo podle způsobu organizace potřeba k uvědomění případných vítězů či k distribuci výsledků dle předem zveřejněných podmínek. Tyto rozšířené údaje nebudou poskytovány třetím osobám.
  • Jakékoliv informace, jež uživatel serveru www.skc.cz poskytne třetím osobám při koupi zboží, služeb či jiné činnosti, zprostředkované serverem www.skc.cz, jsou chráněny dle pravidel tohoto partnera a nevztahuje se na ně toto ujednání.

  Podle Zákona má každý uživatel, jenž poskytl osobní údaje, právo písemně požádat správce dat (společnost www.skc.cz) o poskytnutí informace o tom, jaké osobní údaje o něm správce zpracovává.

  © 2021 SKC INVEST s.r.o.